a part of me

#hayestough

En ting jeg ble oppmerksom på i året som var, var at uansett hvor man er i verden, vil mennesker komme å gå. Man blir berørt av mennesker man aldri trodde man ville bli kjent med, om det så bare er for et lite øyeblikk av livet ditt. Et øyeblikk som er verdt å nevne er da jeg fikk øynene opp for denne lille helten som heter Hayes. Hele historien ble til en vanskelig reise med familien, som jeg har fulgt med på.

Denne lille gutten fikk en tøff start på livet, men kjærligheten jeg så i denne familien, styrken og håpet de hadde var helt fantastisk å følge med på. De ble en del av meg, jeg følte jeg kjente denne lille supergutten som var mye sterkere enn jeg noen gang vil bli.

english

One thing that caught my mind in the year that has been, was that people come and people go. We get touched by people we never thought we wold get to know, even just for moment of your life. On moment worth mention was when I discovered this little hero who’s name is Hayes. The whole story became a difficult journey for the family, and I followed them on their way.

This little boy got a rough start on life, but the love I saw between his family, the strength and hope they maintained through the hard times was amazing. They became a part of me, my thoughts were always with them, and I felt a connection to this little super boy who was much stronger than I would ever be.

Hayes sin kamp ble for tøff for den lille store gutten, og han gikk bort for en stund siden. Jeg følte meg så tom og lei meg – og etter litt ble det at jeg fulgte med på familien til at jeg snakket med faren hans. Det ble til et vennskap hvor tanker, følelser og drømmer ble utvekslet. Tenk hva livet gir oss. Hayes har en spesiell plass hos meg, og jeg deler denne historien med dere fordi den lille gutten skal feires i mars, og jeg ber dere være med meg.

Når jeg tenker på hva det forrige året har lært meg, er det at uansett hvor vanskelig ting er, så kommer det en dag i morgen. Det vil alltid være en morgendag, enda en soloppgang, enda en dag med solskinn som vil skinne når det føles mørkt. Jeg er klar for å gå inn i det nye året med stor motivasjon og inspirasjon, mye fra denne lille store gutten som var nettopp det; solskinn.

Dere kan melde dere på løpet som går den 11 mars. De som bor i Oslo kan gjerne ta kontakt, så kan vi løpe sammen, hvor utrolig hadde ikke det vært? Å feire Hayes, og feire nye vennskap, det nye året og løpe sammen.

Dere kan gå inn på denne siden HER og melde dere på! Legg igjen en kommentar i feltet hvis dere vil løpe sammen med meg. Løpe sammen for HayesTough

english

Hayes´fight got to tough for this little big boy, and he passed away a while ago. I felt so empty, and so sad inside, and after following them in their daily life, I got in contact with his father. It became a friendship where thoughts, dreams and emotions was exchanged. I can’t stop thinking about what life gives us. Hayes will always have a special place in my heart, even though I didn´t know him personally. I share this story with you because there will be a celebration run in march, celebrating Hayes, and I want you to join me!

When I think about what the past year has taught me, its that even though how hard things seem, there will always be a day tomorrow. There will be a new sunrise, and there will be a sunshine shining even when all you see is the dark. I´m ready to take on the new year with motivation and inspiration, a lot from this little boy who was exactly that; sunshine.

You can join the run HERE, and sign up! Leave a message in the comment field if you want to run with me here in Oslo. This will be to celebrate not only the 2nd annual HayesTough 5K but also to celebrate the triplets 2nd birthday! What better way to wish Hayes happy birthday than running our hearts out to end childhood cancer?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *