the dreamer´s club

Ubesluttsom. Ofte er det flere ting jeg tenker på samtidig, og da er det mye jeg vil i akkurat samme sekund. Det er ikke lett å bestemme seg, og jo flere valg, jo vanskeligere er det.

Organisert kaotisk. Rommet mitt er enten helt ryddig, så ryddig at det ikke ser ut som det er noen der. Slik varer det i et par dager før den kaotiske Silje kommer og bombarderer rommet igjen. Da er det klær overalt og jeg lever i en slags limbo frem til neste gang jeg rydder.

Inspireret av lite. Jeg har lært meg å finne glede i de ørsmå tingene. De som er lett å glemme. I en hektisk hverdag er det lett å bli revet mer. Oftere og oftere stopper jeg opp og zoomer ut. Da ser jeg ofte mye mer, og legger merke til små ting som gleder meg eller som jeg merker at jeg får et forhold til. En følelse eller en hendelse som gjør inntrykk.

– english – 

Indecisive. Often there are several things I’m thinking about at the same time, and then it’s a lot I want in exactly the same second. It is not easy to decide, and the more choices, the harder it is.

Organized chaos. My room is either completely tidy, so neat that it doesn’t look like there is any there. So it lasts for a couple of days before the chaotic Silje is coming and bombarding the room again. Then it is clothes everywhere and I live in a kind of limbo until the next time I clean.

Little is left of. I have learned to find pleasure in the tiny things. Those that are easy to forget. In a hectic schedule, it is easy to get carried away more. More often and more often I stop up and zoom out. I often see a lot more, and notice the small things that pleases me or that I notice that I get a relationship with. A feeling or an event that makes an impression.

Blomster er livet. Jeg gleder meg sånn til stipendet kommer. Da skal rommet mitt bli enda grønnere. Masse grønne planter skal friske opp det nå veldig ryddige rommet mitt. Ahhhhh.

Blitt mer plantebasert ellers også. Jeg blir ofte litt irritert over at folk skal sette en merkelapp på hva de for eksempel spiser, som veganer eller vegetarianer, eller om det er glutenfritt eller ei. Vanskelig å forklare, men for meg er det en selvfølge at man skal kunne spise det man vil. Likevel (!) har jeg fått et mye sunnere perspektiv på mat og hva jeg putter i meg (sett bort i fra mat, Pepsi Max <3 og godis). Derfor er jeg på samme måte stor tilhenger av å påvirke folk til å velge mer plantebasert mat. Dette kommer i et eget innlegg!

Chill Hits akkurat nå hører jeg på favorittmusikken min. Sanger man kan ligge i sengen, lytte, kjenne rytmen og drømme seg bort.

– english –

Flowers is the life. I can’t wait till the scholarship coming. When will my room be even greener. Lots of green plants to freshen up the now very tidy my room. Ahhhhh.

Been more plant-based otherwise also. I am often a bit irritated that people are going to put a label on what they eat, for example, that vegan or vegetarian, or though it is gluten-free or not. Hard to explain, but for me it is a matter of course that one should be able to eat what you want. But I’ve come to a much healthier perspective on food and what I put in me (apart from food, Pepsi Max < 3 and eye candy). Therefore, I am in the same way big fans of to influence people to choose more plant-based foods. This comes in a separate post!

Chill Hits right now do I listen to my favorite music the songs you can lie in bed, listen, feel the rhythm and dream away.

alle bildene er fra Pinterest

Høy puls, jeg kjenner hjertet pumper litt raskere. Jeg kan kjenne dunk dunk dunk. Jeg er som jeg har sagt alt for mye, litt sliten nå, men jeg er så lykkelig. Skikkelig glad av slik jeg har det akkurat nå, og det er på grunn av mine venner, familie og meg selv. No drama, og det er godt. Hjertet dunker raskere fordi jeg er forelsket i slik jeg har det nå.

“Winter is coming” heldigvis er vi ikke kommet så langt mot høsten, men jeg skal være ærlig. Sommer er bra, jeg elsker å kunne gå i lettere klær og lufte tærne innimellom regndråpene. Det er likevel noe med meg som gjør at jeg gleder meg til å pakke meg inn i gode gensere og finne frem tepper – selv om jeg har trengt det litt nå i sommer også. Høsten er så fin og den kommer med gode unnskyldninger med å bare sitte inne og se på ruskeværet utenfor.

Read and write det var en del av dere som kommenterte da jeg postet artikkelen for Det Nye at dere ville lest boken min hvis jeg noen gang skrev en. Jeg skriver mye, og tenker enda mer. Jeg setter stor pris på at mine små ord treffer hjertet ditt.

– english – 

High pulse, I know heart pumps a little faster. I can feel the THUMP THUMP THUMP. I am as I have said too much, a little tired now, but I’m so happy. Real fond of as I have it right now, and it is because of my friends, family and myself. No drama, and it’s good. Heart pounded faster because I’m in love with the way I have it now.

“Winter is coming” Fortunately, we haven’t come so far to fall, but I’m going to be honest. Summer is good, I love to be able to go in easier clothing and fanning your toes in between the raindrops. It’s still something to me which makes me look forward to package me into good sweaters and find rugs-even though I have penetrated it a bit now in the summer as well. The fall is so nice and it comes with good excuses to just sit inside and look at the nasty weather outside.

Read and write it was a part of you that commented when I posted the article for the new that you would read my book if I ever wrote a. I write a lot, and think even more. I appreciate that my little words hit your heart.

from the dreamer´s club.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *